V.O.D.S.

AVE


V.O.D.S.

Vods » Činnosti » Zber a spracovanie opotrebovaných pneumatík » Služby » Zber opotrebovaných pneumatík

Zber opotrebovaných pneumatík

Pre fyzické a právnické osoby u ktorých sa v súvislosti s predmetom ich podnikania, alebo inej činnosti vyskytuje odpad v podobe opotrebovaných pneumatík, je rozhodujúce, či nové pneumatiky odoberajú od právnických subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, alebo zo zahraničia

Ak by ste boli dovozcom, alebo výrobcom pneumatík, ste v zmysle platnej legislatívy povinný konať v súlade s ňo a v tejto súvislosti Vám odporúčame kontaktovať priamo obchodné oddelenie našej spoločnosti (Ing. Rastislav Zahoranský 0905 355 404)

A ak odoberáte nové pneumatiky od slovenských právnych subjektov a Váš dodávateľ má s našou spoločnosťou uzavretú zmluvu o zhodnocovaní, pričom o tom sa Vy viete informovať u Vášho dodávateľa, potom požiadajte Vášho dodávateľa aby Vašu prevádzku nahlásil obchodníkovi s ktorým komunikuje v našej spoločnosti ohľadom zhodnocovania a pridelil Vašej spoločnosti limit (kredit), do výšky ktorého Vám my na základe s nami uzavretej zmluvy o odbere opotrebovaných pneumatík odoberieme opotrebované pneumatiky bezplatne. Vaše kredity od viacerých dodávateľov, s ktorými máme uzavretú zmluvu o zhodnotení sa sčítajú.

Ak nie, teda ak odoberáte pneumatiky od spoločnosti, ktorá nemá s nami zmluvu o zhodnotení uzavretú, alebo tieto u vás vznikajú bez možnosti skúmania ich pôvodu, opotrebované pneumatiky od Vás odoberieme opäť na základe vzájomnej zmluvy nasledovne:

I. ODPLATNE S ODBEROVÝ PAUŠÁLOM - NOVINKA

- určená len fyzickým a právnickým osobám, ktorým opotrebované pneumatiky vznikajú z inej podnikateľskej činnosti, ako nakladaním s odpadom (zber a spravcovanie odpadu).
Náš obchodný partner, si na základe objemu vzniku opotrebovaných pneumatík počas roka v jeho prevádzke, alebo odhadu takého vzniku môže sám určiť hodnotu odberového paušálu, teda objemu opotrebovaných pneumatík, ktoré nemá kryté kreditom (popísané vyššie) a ktoré mu v zmysle zmluvy budú odobraté vo zvýhodnenej cene odberového paušálu:
Cena tony odberu opotrebovaných pneumatík v rámci odberového paušálu je aj s dopravou a obslužiteľnosťou do 21 prac. dní: 10,-€/t bez DPH.
Táto cena je viazaná na odovzdanie opotrebovaných pneumatík v rozmedzí 70% - 130% objemu zvoleného v predmetnom období.

II. ODPLATNE BEZ ODBEROVÉHO PAUŠÁLU:

Po vyčerpaní kreditu a so zmluvou bez odberového paušálu je odber opotrebovaných pneumatík spoplatnený následovne:
  • S našou dopravou obslužiteľnosť do 21 prac. dní: 75,-€/t
  • S našou dopravou obslužiteľnosť do 15 prac. dní: 90,-€/t
  • Doprava na strane držiteľa priamo na našu prevádzku: 70,-€/t

Pre zjednodušenie prístupu k informáciam o stave kreditov, paušálu a skutočne odovzdaných množstiev opotrebovaných pneumatík, Vám naša spoločnosť ďalej tiež ako NOVINKU ponúka službu "INFOMAIL", čo v praxi znamená, že zákazníkovi bude automaticky do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca zaslaný e-mail na adresu, ktorú nám uvedie v zmluve o stave čerpania kreditov a paušálov
V prípade záujmu, či nejasností a otázok nás kontaktujte na adrese: odberpneu@avesk.sk, alebo Ing. Rastislav Zahoranský +421 (0) 905 355 404

schéma výhodnosti odberového paušálu pri odbere použitých pneumatík
Objednávka pre jednorazový odber opotrebovaných pneumatíkObjednávka pre partnerov disponujúcich platnou zmluvou o odbere opotrebovaných pneumatík
(nenahrádza dlhodobý zmluvný vzťah, táto objednávka je určená na riešenie objednania odberu v čase ak zmluva o odbere je v podpisovom konaní, či ide o odber ktorý sa nebude opakovať) - STIAHNUŤSTIAHNUŤ
1. Stiahnúť dvojstranový dokument1. Stiahnúť dokument
2. Prečítať všeobecne zmluvné podmienky2. Vyplniť objednávku
3. Vyplniť objednávku3. zaslanie objednávky
4. Podpísanie objednávky oprávnenou osobou 
5. zaslanie objednávky 
Elektronicky: Obe strany dokumentu súčasne v jednom faxe, či emaily zaslať z dokazateľného elektronického média predmetnej spoločnosti 
Fyzicky - poštou, alebo osobne 
Dokument vytlačený na jednom liste obojstranne a podpísaný oprávnenou osobou doručiť na adresu sídla našej spoločnosti 
Adresa: V.O.D.S, a.s. Jarmočná 2, 040 01 KošiceAdresa: V.O.D.S, a.s. Jarmočná 2, 040 01 Košice
email: odberpneu@avesk.skemail: odberpneu@avesk.sk

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Beňová
zodpovedný zástupca za dopravu
vedúci strediska Doprava a Logistika

Mobil: +421 (0) 905 800 407, +421 (0) 918 919 238
Tel: +421 (55) 678 0269
luboslava.benova@avesk.sk


AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Sídlo
Osvetová 24
821 05, Bratislava

Prevádzka Košice
Jarmočná 2
040 11, Košice

Tel:
sekretariát
055 / 678 0269
Obch. úsek
055 / 395 75 24

E-mail

Rýchle odkazy

Informačný materiál na stiahnutie
Vyrábame aj gumové škôlky