V.O.D.S.

AVE


V.O.D.S.

Vods » Činnosti » Zber a spracovanie elektroodpadov » Služby » Zber, preprava, spracovanie, recyklácia elektroodpadov

Zber, preprava, spracovanie, recyklácia elektroodpadov

Zoznam elektroodpadov, ktoré zberáme a spracovávame na základe udelenej autorizácie Ministerstvom ŽP SR č. 140/A/2005-6.2 zo dňa 12.8.2005 a vydaných súhlasov príslušných orgánov štátnej správy.

A) Elektroodpady zatriedené podľa Katalógu odpadov ako: 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 16 02 23, 20 01 35, 20 01 36

B) Elektroodpady zatriedené podľa vyhlášky č. 208/2005 o nakladaní s elektroodpadmi do kategórií:

1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
6. Elektrické a elektronické nástroje
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke zariadenia
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty

Prevádzkujeme zariadenie na zber elektroodpadov v EKO - Beluša. V tejto prevádzke zbierame odpady kat. č.: 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36.

Prevádzkujeme zariadenie na zber a spracovanie OEEZ na Podnikateľskej č. 2. Jedná sa o odpady kat. č. : 16 02 12, 16 02 13, 16 02 14, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 35, 20 01 36.

Zoznam elektrických a elektronických zariadení odpadov, ktoré zhodnocujeme

Zoznam elektrických a elektronických odpadov, na ktoré nám bol udelený súhlas na zber bez ďalšieho spracovania

Kontaktná osoba: Ing. Valéria Farkasová
obchodný zástupca Divízie Elektroodpadov
mobil: 0918 703 699
telefón: 055/7290942
e-mail: valeria.farkasova@avesk.sk

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Sídlo
Osvetová 24
821 05, Bratislava

Prevádzka Košice
Jarmočná 2
040 11, Košice

Tel:
sekretariát
055 / 678 0269
Obch. úsek
055 / 395 75 24

E-mail

Rýchle odkazy

Informačný materiál na stiahnutie
Vyrábame aj gumové škôlky